Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri lancerede den 13. april 2018 Vækstplan for dansk økologi. Vækstplanen består af 39 initiativer, der skal gøre det lettere at være økolog. Hovedelementerne i vækstplanen er blandt andet, at der er afsat flere midler til Økologisk Arealtilskud i 2018-2019, at det skal være lettere at være økolog, at der bliver investeret i forskning og udvikling i økologi, at der kommer krav til natur og klima i økologien, at økologerne får bedre adgang til gødning og en styrket eksport.

De ekstra midler til Økologisk Arealtilskud stammer fra en aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, hvor der er afsat 1.055 mio. kroner til omlægning af økologi, hvilket er 373 mio. kroner mere, end der allerede blev afsat til Økologisk Arealtilskud med Fødevare- og Landbrugspakken.

 Vækstplanen følger op på anbefalingerne fra det økologiske erhvervsteam, som blev nedsat som del af Fødevare- og Landbrugspakken af 22. december 2015 og som ligeledes er en del af regeringsgrundlaget for VLAC-regeringen. Læs mere om erhvervsteamet og se dets 25 anbefalinger her.  

Læs Vækstplanen
her

Læs pressemeddelelse om vækstplanen her