Den 7. april afleverede det økologiske erhvervsteam sin rapport med 25 anbefalinger til miljø- og fødevareministeren. Anbefalingerne skal bidrage til at styrke en markedsdrevet udvikling af den økologiske sektor i Danmark.

Miljø- og fødevareministeren nedsatte Det økologiske erhvervsteam som opfølgning på Fødevare- og landbrugspakken af 22. december 2015.  Det økologiske erhvervsteam indgår desuden som del af regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark”. Formand for teamet var Henrik Biilmann, direktør i Friland.

Erhvervsteamets rapport indeholder en række visioner og anbefalinger til initiativer, der kan styrke en konkurrencedygtig og markedsdrevet økologisektor. Til at sætte rammerne for arbejdet har erhvervsteamet arbejdet med seks fokusområder:

  • Øget salg og markedsudvikling
  • På forkant med udviklingen
  • Økologien som eksperimentarium for udvikling af den cirkulære bioøkonomi
  • Mere enkle regler og tilskud
  • Dygtige økologer, der tjener penge og samarbejder på nye måder
  • Økologi som fundament for vækst og udvikling i Danmark

Kontakt

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Departementet
Maria Ramsgaard Hansen
mhans@mfvm.dk
mob: 93 59 70 85