Økologiske fødevarer er produceret på en måde, hvor der bliver taget særlige hensyn til miljø og dyrevelfærd hele vejen fra jord til bord. Dette stiller særlige krav til virksomheder, der producerer og markedsfører økologiske fødevarer.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kontrollerer, at reglerne overholdes.


Kontakt

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Departementet
Maria Ramsgaard Hansen
mhans@mfvm.dk
mob: 93 59 70 85