Gennemførelse af en miljøvurdering har til formål at sikre et tilstrækkeligt hensyn til miljøet og inddragelse af offentligheden.

Der blev i 2012 foretaget en strategisk miljøvurdering (SMV) af nitrathandlingsprogrammet fra 2008-2015 blev miljøvurderet ved en strategisk miljøvurdering (SMV). Rapporten og den sammenfattede redegørelse findes her.

Beslutningen i Fødevare – og landbrugspakken om at udfase de reducerede kvælstofnormer blev miljøvurderet i 2015/2016. Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse findes på Høringsportalen.

Dele af den nye husdyrregulering (husdyrefterafgrødekrav og hævelse af harmonikrav) samt indførelsen af en målrettet efterafgrødeordning er ligeledes blevet miljøvurderet i perioden november 2016 – april 2017. Rapporten kan findes her.