Temaet CAP skal vise den fælles Europæiske landbrugspolitik herunder de muligheder og krav til grønne indsatser, der lægges op til i den kommende reformperiode 2023-2027. Bruttoarealmodellen, den nye konditionalitet, grøn øremærkning samt mulighederne med de nye eco-schemes ordninger præsenteres. Temaet vil også belyse landbrugsstøttens betydning for erhvervet.

Der er indlæg fra EU-Kommissionen, en forsker, interessenter, en bruger og fra Fødevareministeriet:

Den nye CAP (møde 1)

Grønne krav, natur og muligheder (møde 2)

Samlet opsamling over tema 4: CAP