Danmarks center for forsøgsdyr skal hjælpe med at nedbringe belastningen af forsøgsdyr. Det skal ske ved at sætte fokus på at forfine brugen af forsøgsdyr og udvikle alternativer til forsøgsdyr – fx ved at erstatte forsøgsdyr med computermodeller eller kemiske analyser.
 
Centret hedder 3R-centret. Det kommer af de engelske udtryk replacement, reduction og refinement. Det betyder, at centret skal arbejde med at finde alternativer til dyreforsøg (replacement), udvikle metoder, der bruger så få dyr som muligt (reduction) og sikre, at man får mest muligt ud af de forsøgsdyr, det stadig er nødvendigt at bruge, og at de samtidig får de bedst mulige forhold (refinement).
 

Centrets opgaver

 • Fremme udviklingen af alternativer til dyreforsøg
 • Begrænse brugen af forsøgsdyr
 • Forbedre forholdene for forsøgsdyr
 • Indsamle og formidle viden om alternativer til dyreforsøg
 • Tage initiativ til og støtte forskning i dyreforsøg og udvikling af alternativer
 • Samarbejde med lignende centre i udlandet 

Samarbejdspartnere

3R-centret er oprettet af Fødevareministeriet i et unikt samarbejde med både medicinalindustrien og dyreværnsforeninger:

 • Dyrenes Beskyttelse
 • Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation (DOSO)
 • LEO Pharma
 • Lundbeck
 • Novo Nordisk

Organisering

Centret er organiseret med en bestyrelse og et sekretariat.
 
Bestyrelsen er udpeget af fødevareministeren og udgør samtidig det nationale udvalg for forsøgsdyr og alternativer. Bestyrelsen udgøres af:

 • Afdelingschef Christine Lydia Nellemann, DTU (formand)
 • Dr.med.vet., professor Adrian Smith, Veterinærinstituttet, Norge
 • Dr.med.vet., professor Axel Kornerup Hansen, Københavns Universitet
 • Ph.d. Erwin L. Roggen, 3Rs Management and Consulting ApS
 • Dyrlæge, ph.d., dipECLAM Jan Lund Ottesen, Novo Nordisk
 • Professor, ph.d. Lisbeth E. Knudsen, Københavns Universitet
 • Lektor Peter Bollen, Syddansk Universitet

Sekretariatet assisterer bestyrelsen i det daglige og placeres i Fødevarestyrelsen. 

Se forretningsorden for 3R-centret
Se forretningsorden for det nationale udvalg for forsøgsdyr og alternativer på retsinformation.dk

 Læs mere på www.3rcenter.dk