Handlingsplan til bekæmpelse af husdyr MRSA

Den tidligere regering indgik aftale med Enhedslisten, SF, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti om en handlingsplan, der skal bekæmpe husdyr MRSA.

Den 4-årige handlingsplan er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra den ekspertgruppe, der blev nedsat i efteråret 2014.  

Der iværksættes initiativer på følgende områder:

  • Reduktion af antibiotikaforbrug til svin med 15 pct. fra 2015 til 2018.
  • Hygiejnetiltag for alle der arbejder i svinestalde
  • Reduktion af smitte i de enkelte besætninger
  • Overvågningsprogrammer for udviklingen i husdyr-MRSA
  • Styrket forskning i smitteveje for husdyr-MRSA.
  • International indsats -herunder pres for at fremme EU antibiotikastrategi

Den 4-årige handlingsplan vil blive evalueret årligt.

Kontakt

Veterinærkontoret
vet@mfvm.dk