Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og øvrige relevante ministerier varetager gennemførelsen og implementeringen af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug på baggrund af drøftelser i forligskredsen bag aftalen.

Aftalen er gældende frem til 2030. Det fremgår af aftalen, at der skal følges op på udviklingssporet senest i 2023, mens den samlede aftale skal genbesøges i 2023 eller 2024.

Aftalen består af ca. 50 særskilte tiltag. Som led i implementeringen af aftalen kan der for visse tiltag være behov for nærmere at definere, hvordan et tiltag i aftalen konkret skal gennemføres. Til det formål er der blevet udarbejdet notater og kommissorier, som nærmere beskriver rammerne for gennemførelsen af tiltaget.