I ministeriet er der en række elevansvarlige, som har ansvar for dig og dit uddannelsesforløb. Har du spørgsmål, så kontakt en af de elevansvarlige:

  • Elevansvarlig i Landbrugsstyrelsen: Annette Dollerup, mail: anndol@lbst.dk, tlf.: 72429932, mobil 22689644
  • Elevansvarlig i Fødevarestyrelsen: Heidi Manniche Bering, mail: hemb@fvst.dk, tlf.: 72276775
  • Elevansvarlig i departementet, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen: Vibeke Bonefeld Hansen, mail: vibha@mfvm.dk, tlf.: 21327099