Elev

Som kontorelev i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri får du en spændende og alsidig 2-årig uddannelse inden for en lang række administrative funktioner. Du kommer til at tage del i ministeriets daglige opgaver på lige fod med dine kolleger.

Ministeriet ansætter hvert år et antal kontorelever. De ledige elevstillinger slås op i det tidlige forår her på hjemmesiden, hvorfra stillingerne skal søges. De besatte kontorelevstillinger tiltrædes samme år pr. 1. september.

Uddannelsen
I Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ansætter vi som udgangspunkt elever til vores institutioner i København, Glostrup, Odense, Augustenborg, Randbøl og Lemvig.

Du vil under uddannelsen komme rundt i forskellige enheder/kontorer. Den teoretiske undervisning vil foregå på BCSYD Handelskostskole med kost og logi og uddannelsen afsluttes med en fagprøve og eksamen. I uddannelsen er desuden inkluderet et ophold i Bruxelles, da meget af ministeriets arbejde har relationer til EU-arbejdet.

Ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer ugentlig – fordelt på ugens 5 hverdage

Prøvetid
De første 3 måneder er prøvetid. I prøvetiden kan både du og ministeriet opsige uddannelsesaftalen.

Elevløn
Som kontorelev er du ansat på fast månedsløn og aflønnes efter HK´s overenskomst.

Er du over 25 år udbetaler vi voksenelevløn.

Elevvejledere
Uanset hvilken institution din teoretiske praktikperiode vil blive i, vil du være tilknyttet en elevvejleder som du har daglig kontakt med og som er din personlige og faglige støtte.