EU' IUU forordning  skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU). Forordningen trådte i kraft den 1. januar 2010. IUU-forordningen gælder for al import og landinger af fisk og fiskevarer fra tredjelande og al reeksport til tredjelande.

Faktaark  om IUU

Spørgsmål/svar vedrørende en række centrale forhold om IUU
 

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999
 
Læs rådsforordningen her
 
Læs gennemførelsesbestemmelserne her
 

Praktiske Spørgsmål

Håndbog om den praktiske anvendelse af EF-ordningen, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

Se Kommissionens håndbog om IUU her 

Kommissionens hjemmeside indeholder uddybende og opdateret information om bl.a. aftaler med tredjelande om implementering af IUU-forordningen samt liste over kompetente myndigheder i tredjelande.

Kommissionens hjemmeside om illegalt fiskeri (DG Mare) 

IUU i andre lande

Kontakt

Fødevarestyrelsen
(spørgsmål vedr. IUU-import)
iuu@fvst.dk

Lokale IUU-postkasser
(til forudanmeldelse / indsendelse af fangstattester)
iuu-bip-Skagen@fvst.dk
iuu-bip-Hirtshals@fvst.dk
iuu-bip-Hanstholm@fvst.dk
iuu-bip-Aalborg@fvst.dk
iuu-bip-aarhus@fvst.dk
iuu-bip-Fredericia@fvst.dk
iuu-bip-Esbjerg@fvst.dk
iuu-bip-Billund@fvst.dk
iuu-bip-Koebenhavn@fvst.dk
iuu-bip-Kastrup@fvst.dk

Fiskeristyrelsen
iuu@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeristyrelsens Fiskerimoniteringscenter
Tlf. 7218 5608