I september afholder FN deres første topmøde om fødevaresystemer - UN Food Systems Summit. Vi har en håndfuld danske styrkepositioner på bl.a. madspildsområdet, sunde og bæredygtige fødevarer, arbejdet mod antibiotikaresistens og afskovning, og det er disse spor, vi forfølger efter vores nationale topmøde, World Food Summit.

UN Food Systems Summit skal igangsætte vigtige indsatser, der sikrer et sundere, mere bæredygtigt og retfærdigt fødevaresystem. Topmødet vil fokusere på, hvordan vi alle må arbejde sammen for at transformere, hvordan verden producerer, forbruger og tænker fødevarer. Videnskaben, politikerne, sundhedssektoren, landbrugerne, klimaaktivisterne og mange flere samles til at tage del i den positive udvikling af verdens fødevaresystem.