Skov på gaflen

Det går den gale vej med den globale afskovning, som i disse år igen er stigende. Udvidelser af landbrugsarealer til bl.a. at dyrke soja og palmeolie er årsag til omkring 80 pct. af afskovningen, som rammer en lang række skovtyper, herunder regnskove.
 

I årets første fire måneder er der ryddet store skovområder til fordel for dyrkning af bl.a. soja i Sydamerika. Landbrugets udvidelser fører også fortsat til rydning i to af verdens andre store regnskovsområder i Sydøstasien og Centralafrika .

Palmeolie findes især i vores fødevarer, indgår i en stor del af vores foder, og er ellers brugt rigtigt mange andre steder, bl.a. til cremer, shampoo og tandpasta. Sojaskrå bruges i stor stil som proteinkilde i husdyrfoder.

I Danmark importerer vi årligt mere end 1,6 millioner ton soja. Og det gør Danmark til en af de større forbrugere af soja i Europa, hvilket skyldes vores store husdyrproduktion. Op til 71 procent af den samlede sojaimport til Danmark kan stamme fra produktioner i Sydamerika, hvor producenterne rydder skovområder for at udvide landbrugsjorden, hvilket har store konsekvenser for biodiversitet og CO2-udledningen.

Sidste år (2019) importerede Danmark cirka 1,8 millioner ton soja, som produceres på et areal på 600.000 hektar jord svarerende til to gange Fyns areal.

Regeringen ønsker en grøn retning for Danmark og en grøn omstilling af landbruget. Dansk landbrugs produktion skal ikke medvirke til fældning af skov eller tab af anden værdifuld natur. Danskerne skal kunne spise flæskesteg og chokolade og bruge skønhedsprodukter og andre personlige plejeprodukter uden skov på samvittigheden.