Fødevarer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri arbejder for sunde, sikre og velsmagende fødevarer af høj kvalitet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris opgave er at skabe rammer for, at danske familier lettere kan træffe det sunde valg i hverdagen.

Det gør vi blandt andet gennem lovgivning, mærkning og kontrol.

Fødevarereglerne skal sikre, at kvaliteten af den bøf vi køber i supermarkedet er i orden, og at den mad vi køber på restauranter er tilberedt forsvarligt. Reglerne bliver vedtaget af folketinget og håndhævet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Reglerne koordineres i høj grad igennem det europæiske samarbejde for at sikre, at det ikke kun er de varer, der er produceret i Danmark, som er i orden, men også de varer, som kommer ind over landets grænser.

Mærkning er også et vigtigt værktøj, som bruges til at hjælpe forbrugerne til at træffe et oplyst valg omkring f.eks. sundhed og økologi. Samtidig kan man også få klarhed omkring oprindelse.


UN Food Systems Summit 2021

I september afholdt FN deres første topmøde om fødevaresystemer - UN Food Systems Summit. Vi har en håndfuld danske styrkepositioner på bl.a. madspildsområdet, sunde og bæredygtige fødevarer, arbejdet mod antibiotikaresistens og afskovning, og det er disse spor, vi forfølger efter vores nationale topmøde, World Food Summit.
UN Food Systems Summit igangsætter vigtige indsatser, der sikrer et sundere, mere bæredygtigt og retfærdigt fødevaresystem. Topmødet fokuserede på, hvordan vi alle må…

Handling mod afskovning

Udvidelser af landbrugsarealer til bl.a. at dyrke soja og palmeolie er årsag til omkring 80 pct. af afskovningen, som rammer en lang række skovtyper, herunder regnskove

Virtuelt Forsamlingshus - Kostrådsdebat på menuen

I samarbejde med den unge, grønne tænketank Frej sætter vi i vores første, virtuelle forsamlingshus fokus på kost, klima og sundhed – og spørger, hvorfor det er så svært at ændre vaner.
Har du appetit på debat, så vær med, når spændende personligheder, eksperter og organisationer serverer deres syn på sagen – holdninger I selv kan debattere rundt om jeres eget spisebord.

World Food Summit - Better Food for More People

EU's fødevarepolitik

EU’s fødevarepolitik har til hensigt at sikre et højt beskyttelsesniveau for forbrugere og dyr, fremme og udvikle et informationsniveau, som sætter forbrugeren i stand til at foretage det sunde valg og påtage sig et ansvar for at spise sundt, beskytte dyresundhed og -velfærd.

Økologiske fødevarer

Økologiske fødevarer skal være en valgmulighed for forbrugerne i dagligdagen, og her er tillid og troværdighed til de økologiske fødevarer en vigtig faktor

Madspild

Madspild er når mad, der kunne være spist af mennesker, af en eller anden grund bliver smidt ud. Madspild udgør et unødvendigt spild af vores ressourcer. Når vi smider mad ud, så spilder vi både selve fødevaren og alle de ressourcer, der er brugt til at fremstille den. Madspild er derfor også spild af energi, vand, arealforbrug, næringsstoffer og sprøjtemidler.
Det er miljø- og klimabelastende, og det er spild af penge.
Det er regeringens ambition at fremme miljø- og klimavenlige løsninger, og…

Fødevareforlig

Alle Folketingets partier blev onsdag den 24. oktober enige om Fødevareforlig 4, der sætter rammen for de næste fire års fødevarekontrol og fødevaresikkerhed.

Mad, måltider og sundhed

Det skal være let at vælge den sunde mad, og alle skal derfor understøttes i, at de har de rette kompetencer til at træffe sunde og gode madvalg gennem hele livet.
Regeringens strategi for mad, måltider og sundhed sætter initiativer iværk, der kan skabe forandring frem mod bedre madvaner og understøtte bedre sundhed gennem hele livet. Livsstilsrelaterede sygdomme forbundet med uhensigtsmæssige madvaner og overvægt er en stigende samfundsøkonomisk udfordring, der samtidigt har store konsekvenser…

Gastronomi

Det Nationale Bioøkonomipanel

Opgaven er at udarbejde anbefalinger til regeringen om udvikling af bioøkonomi i Danmark. Anbefalingerne skal understøtte samfundsøkonomien og hjælpe med at prioritere mellem hensyn som økonomi, beskæftigelse, miljø, natur, biodiversitet og klima.                              Bioøkonomi er bl.a. produktion af vedvarende biologiske ressourcer, raffinering af råvarer til produkter som f.eks. fødevarer, foder, biomaterialer og bioenergi. Og målet er, at Danmark bliver et vækstcenter inden for dette…

Brexit

Den britiske regering og Europa-Kommissionen blev den 24. december 2020 enige om en samlet aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Aftalen kan findes her og findes også på dansk.
På fødevarer- og fiskeri området indeholder aftalen først og fremmest et bredt økonomisk samarbejde med fuld told- og kvotefrihed for alle sektorer, samt en fiskeriaftale. Herudover indeholder aftalen en række regler, der alle har til formål at skabe en så gnidningsfri varehandel som muligt.…