Det samlede madspild og fødevaretab fra hele fødevareværdikæden er skønnet til årligt at udgøre ca. 700.000 tons. Dette tal er et skøn, som er sammensat af flere forskellige kilder (se tabel 1).

Ifølge en undersøgelse fra Miljøstyrelsen fra 2017 er der sket en reduktion af madspildet på 8 procent per person i perioden 2011-2017, svarende til 14.000 tons årligt.

Nye nationale kortlægninger i primærproduktion, fødevareindustri, servicesektoren samt detail & engros er under udarbejdelse.

Værdikædeled

Madspild

Kilde

Primærproduktion1

100.000 tons

Estimeret på baggrund af andre opgørelser, herunder udenlandske estimater. Estimatet vurderes til at være usikkert, bl.a. med hensyn til i hvilket omfang tallet også dækker fødevaretab og madaffald. Tallet angiver dog en foreløbig størrelsesorden.

Fødevareindustri1

133.000 tons

Estimeret på baggrund af andre opgørelser, herunder udenlandske estimater. Estimatet vurderes til at være usikkert, bl.a. med hensyn til i hvilket omfang tallet også dækker fødevaretab og madaffald.  Tallet angiver dog at angive foreløbig størrelsesorden.

Detail & Engros2

163.000 tons

Opgjort af Miljøstyrelsen i 2014 ved stikprøvevise undersøgelser af dagrenovation fra detail & engros. Disse data anses for at være pålidelige.

Servicesektor2

60.000 tons

Opgjort af Miljøstyrelsen i 2014 ved stikprøvevise undersøgelser af servicesektorens dagrenovation. Disse data anses for at være pålidelige.

Husholdninger3

247.000 tons

Opgjort af Miljøstyrelsen i 2018 ved stikprøvevise undersøgelser af husholdningernes dagrenovation. Disse data anses for at være pålidelige.

I alt

703.000 tons

 

Tabel 1: Skøn over mængderne af dansk madspild i de fem værdikædeled: Note 1: Miljøstyrelsen (2015) Note 2: Miljøstyrelsen (2014); Note 3: Miljøstyrelsen (2018).

Ifølge DTU er de potentielle CO2 besparelser, der kan opnås med forebyggelse af madspild væsentlige, idet de ca. 700.000 tons madspild i Danmark om året svare til et CO2 udslip på ca. 2.3 mio. tons.

Links

https://mst.dk/media/90395/danmark_uden_affald_ii_web_29042015.pdf

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/apr/kortlaegning-af-sammensaetningen-af-dagrenovation-og-kildesorteret-organisk-affald-fra-husholdninger/

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2012/maj/kortlaegning-af-dagrenovation-i-enfamilieboliger/

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2014/jun/kortlaegning-af-dagrenovation-i-danmark/

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2014/okt/kortlaegning-af-madaffald-i-servicesektoren/

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2017/apr/food-waste-prevention-in-denmark/