Sojabønner bruges til at producere sojaolie og sojaskrå. Langt størstedelen af sojaen bruges som foder til kvæg, svin, fjerkræ og opdrættet fisk. Kun en lille mængde soja indtages direkte af mennesker (som fx til tofu, yoghurt, sojadrik).

En betydelig del af den nuværende produktion af soja er medvirkende til afskovning eller tab af andre områder med naturlig vegetation. Dele af sojaproduktionen er desuden forbundet med uansvarlig brug af pesticider og andre bæredygtighedsproblemer.

Det er muligt at stille krav om, at sojaen skal være produceret ansvarligt og afskovningsfrit. Med afskovningsfrit menes, at produktionen hverken skal have ført til illegal eller legal rydning af skov. Desuden bør produktionen ikke have ført til omlægning af anden naturlig vegetation, som fx savanne.

Der importeres årligt omkring 1,6-1,7 mio. tons soja til Danmark. Sojaen bliver i høj grad brugt som proteinfoder i landbrugssektoren. Københavns Universitet estimerer, at andelen af Danmarks import af sojaskrå, der er certificeret afskovningsfri, er omkring 20 procent.

Ansvarligt produceret, afskovningsfri soja

Københavns Universitet har i et notat fra 2020 estimeret drivhusgasudledningerne forbundet med vores import af soja og palmeolie og peget på, at der kan være endog meget store reduktioner i vores klimaaftryk, hvis vi udelukkende importerer garanteret afskovningsfrit soja og palmeolie.

Et notat fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, bestilt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri viser, hvad det vil betyde for prisen på en række fødevarer, hvis dansk landbrug kun bruger afskovningsfri soja i sin produktion. Notatet konkluderer, at produktionen af kød, æg og smør kun bliver nogle ører dyrere, hvis sojaen, der bruges som foder til dyrene, er afskovningsfri.

Dansk Alliance for Ansvarlig Soja

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) har samlet bl.a. brancheorganisationer, repræsentanter for dagligvarehandlen, Danish Crown, NGO’er, Miljøministeret og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. 

Alliancens vision er, at ”al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt, herunder at soja er produceret lovligt og ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation.” Virksomheder, der tilslutter sig alliancen, skal 1) offentliggøre en handlingsplan for ansvarlig soja, inkl. tidsplan, senest ved udgangen af april 2020, der beskriver initiativer, der skal sikre fremdrift mod visionen. Derudover skal virksomhederne 2) afrapportere fremgang årligt til alliancens sekretariat – første gang i april 2021.

De deltagende virksomheder i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja er bl.a. Danish Crown, COOP, LIDL, Aldi, Dagrofa, Salling Group, REMA 1000 og Letz Sushi. De har alle offentliggjort sojahandlingsplaner.

Fødevareministeren opfordrer alle virksomheder, der har soja i deres værdikæde, til at stille krav om anvendelse af ansvarligt produceret og afskovningsfri soja. 

De otte største soja-nationer

Der produceres soja i mange lande. Så mange hektar soja dyrkede de otte største sojaproducenter i 2016:

  • Brasilien: 33 millioner hektar
  • USA: 33 millioner hektar
  • Argentina:19,5 millioner hektar
  • EU: 4,3 millioner hektar
  • Paraguay: 3,4 millioner hektar
  • Bolivia: 1,3 millioner hektar
  • Ukraine: 1,8 millioner hektar
  • Uruguay: 1,1 millioner hektar 

I alt blev der dyrket soja på 93,2 millioner hektar i 2016.

For året 2017/2018 anslås den globale sojaproduktion til 348 millioner ton. I 2017 importerede EU 33,2 millioner ton soja.