Handlingsplanen er en god start – lad os gøre den endnu mere bæredygtig

Danmark er på mange måder et foregangsland i den grønne omstilling, men verdens skove betaler samtidig en høj pris for danskerne forbrug af råvarer knyttet til afskovning. Derfor bør vi også tage et politisk ansvar og sikre, at vores import af træ, soya, palmeolie og kød foregår på et bæredygtigt grundlag.

”Globaliseringen af vores forsyningskæder har skabt akut behov for mekanismer, der kan sikre verdens tropiske egne mod fuldstændig afskovning. Ingen kan længere være i tvivl om, at det haster og at vi kun kan løse udfordringen i fællesskab. Regeringens handlingsplan for at gøre dansk import afskovningsfri inden 2025 er et samlende initiativ med et klart defineret mål. Derfor er det vigtigt,” siger Peter Feilberg, direktør for miljøorganisationen Preferred by Nature.

Preferred by Nature har arbejdet med rådgivning om bæredygtighed og certificering af skove og landbrug i 25 år. Vores auditors er i dag aktive i over 100 lande, heriblandt i de regioner, der må betragtes som afskovningens ’ground zero’. De kan blandt andet bevidne, at værktøjer som Due Diligence (DD) og certificeringsordninger i samspil med nationale guidelines og forordninger, kan afføde væsentlige og konkrete resultater på jorden. Derfor har deres erfaringer også inspireret EU’s eksisterende tømmerforordning (EUTR) såvel som EU’s nye forordning, der kommer til at gælde en bredere vifte af afgrøder og landbrugsprodukter.

”Det er afgørende, at handlingsplanen og samarbejdet omkring den bygger videre på det store arbejde, der allerede er gjort. Hidtil har fortrinsvis de frivillige, markedsbaserede initiativer sikret bæredygtige standarder, dér hvor love, god governance og kontrol har manglet. Lad os styrke de eksisterende samarbejder og gøde grunden for nye, men med et afsæt i en tidssvarende lovgivning, der tager højde for hvordan danske forsyningskæder påvirker vores omverden,” siger Peter Feilberg.

360 graders bæredygtighed

Handlingsplanen nævner biodiversitet 19 gange, mens menneskerettigheder kun optræder to gange i teksten. Al erfaring viser dog, at bæredygtighed kun sikres ved en holistisk tilgang, der tager højde for alle væsentlige faktorer, heriblandt de økonomiske, sociale og kulturelle.

Det er også helt afgørende, at vi drager nytte af finanssektorens økonomiske muskler. Global Witness har illustreret, hvordan euopæiske banker og investorer har tjent milliarder på investeringer i landbrug, der kan knyttes direkte til skovhugst. En handlingsplan for import af udvalgte landbrugsvarer giver således ikke den store mening, hvis man samtidig tillader ukritiske investeringer i de selvsamme afgrøder.

”Finanssektoren står endnu kun ved foden af bjerget. Derfor bør banker og investorer gøres ansvarlige på lige fod med eksempelvis importører af soya, palmeolie og oksekød. Og det er på ingen måde umuligt, at etablere due diligence i deres investerings- og låneporteføljer,” siger Peter Feilberg.

Med handlingsplanen har regeringen sat det rigtige anslag, men lad os bygge videre på den, så den for eksempel også omfatter ris, gummi og investeringer – så kan vi for alvor placere Danmark i det grønne førersæde.

Peter Feilberg, direktør for miljøorganisationen Preferred by Nature.