"L&F har længe arbejdet med afskovningsfri forsyningskæder. Vores medlemmer har en fælles politik med konkrete mål for dokumenterede ansvarlige og afskovningsfri indkøb af soja til foder, og vi har sammen med detailhandelen, myndigheder og NGO’er været medstiftere af alliancerne for ansvarligt soja og palmeolie under Dansk Initiativ for Ansvarlig Handel (DIEH).

Vi er glade for, at regeringens handlingsplan har et så stærkt fokus på robuste fælles EU-regler. Danmark er en meget lille spiller i den globale handel. Derfor kan isolerede danske krav ikke flytte markedet markedet. Men når EU stiller krav, bliver der sendt et stærkt signal i verdensmarkedet.

Vi er også glade for at strategien indeholder mål om øget samarbejde med producentlandene. Der er ingen vej udenom at samarbejde med de lande, hvor skovene står. Det er i flere tilfælde fattige lande, som er afhængige af eksporterne. De vil have brug for hjælp og tid til at gennemføre den omstilling og dokumentering af deres produktion og forsyningskæder, som Danmark og Europa ønsker."

Morten Damkjær Nielsen, chefkonsulent, Fødevare- og veterinærpolitik, Landbrug & Fødevarer.

Læs mere på Landbrug & Fødevarers website.