"Dansk Erhverv hilser regeringens tværministerielle Handlingsplan mod afskovning velkommen. Afskovning er en global problemstilling, der ikke kan løses på nationalt niveau alene. Det kræver handling på tværs af landegrænser. Fælleseuropæiske regler er i den henseende helt centrale, hvis den globale afskovning skal adresseres, og den positive udvikling sikres. Derfor er vi glade for at se, at handlingsplanen udover de nationale initiativer også indeholder et europæisk og et internationalt spor.

Det er desuden glædeligt, at regeringen ønsker at fremme udviklingen af bæredygtige proteiner ved f.eks. at støtte op om forskning i bæredygtige alternativer til bestemte landbrugsråvarer. Ligesom det er positivt, at staten går forrest ved at stille krav til de offentlige indkøb, da staten med sin store indkøbskraft har et ansvar og en central rolle for at fremme grønne og klimarigtige løsninger. Det vil ikke blot sikre ressourceeffektivitet i dag, men også et konkurrencedygtigt erhvervsliv i morgen.

Men det offentlige driver ikke den gode udvikling alene. Afskovningsdagsorden går ligeledes på tværs af det offentlige-private skel. Løsningen på problemet kræver fælles et fælles bidrag fra private og offentlige aktører. Derfor engagerer Dansk Erhverv sig aktivt i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja og Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie. I alliancerne, der er faciliteret af Dansk initiativ for Etisk Handel (DIEH), arbejder vi med andre aktører for at fremme certificeringsordninger, engagement i internationale initiativer, krav til leverandører og skærpelse af ambitionsniveauet for internationale soja- og palmeoliestandarder. Som medlem af alliancen bakker Dansk Erhverv op om alliancens vision, og opfordrer vores medlemmer og alle danske aktører, der har mulighed for at fremme en ansvarlig produktion af soja og palmeolie, til at tage ansvar."

Saoirse McKeever Eriksen, chefkonsulent, Dansk Erhverv.