Oliepalmen er en meget produktiv afgrøde, og dens vegetabilske olie er meget alsidig. Det er derfor den mest producerede og handlede vegetabilske olie i verden. I de vigtigste producentlande Indonesien og Malaysia har palmeolieproduktion været ansvarlig for omfattende skovrydning af skovklædte tørveområder og primære tropiske regnskove. Den globale efterspørgsel efter vegetabilske olier samt udvidelse af oliepalmeplantager forventes at vokse yderligere.

Det er muligt at stille krav om, at palmeolien skal være produceret ansvarligt og afskovningsfrit. Med afskovningsfrit menes, at produktionen hverken skal have ført til illegal eller legal rydning af skov. Desuden bør produktionen ikke have ført til omlægning af anden naturlig vegetation som fx tørvejorde.

Palmeolien anvendes i Danmark primært til fødevarer, foder og nonfoodprodukter som fx kosmetik, sæber og maling, mens de i en række andre lande også benyttes til produktion af biobrændstoffer.

Der importeres årligt omkring 250.000 tons palmeolie til Danmark, hvoraf en del dog reeksporteres.

Københavns Universitet har i et notat fra 2020 estimeret drivhusgasudledningerne forbundet med vores import af soja og palmeolie og peget på, at der kan være endog meget store reduktioner i vores klimaaftryk, hvis vi udelukkende importerer garanteret afskovningsfrit soja og palmeolie.

Københavns Universitet estimerer, at mindst 65 pct. af den importerede palmeolie til Danmark er RSPO-certificeret

I de to vigtigste producentlande, Indonesion og Malaysia, fortsætter udvidelsen af arealer til oliepalmeplantager. I Indonesien plantes palmeolie hovedsageligt på øerne Sumatra og Borneo (Kalimantan-provinserne) og udvides nu til Papua Ny Guinea. I Malaysia plantes palmeolie hovedsageligt i Vest-Malaysia og Sabah. Kalimantan-provinserne såvel som Sabah ligger på øen Borneo.

Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) har samlet bl.a. brancheorganisationer, repræsentanter for dagligvarehandlen, Danish Crown, NGO’er, Miljøministeret og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie

Alliancens vision er, "at al palmeolie importeret til Danmark er produceret ansvarligt, herunder produceret lovligt og ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation samt at bidrage til løbende forbedringer i ansvarlig produktion af palmeolie globalt."

Siden lanceringen har flere virksomheder tilsluttet sig alliancen og tæller i dag 32 virksomhedsdeltagere og støttemedlemmer.