Kom og giv dit input til regeringens handlingsplan mod afskovning!

Som led i Danmarks formandskab for Amsterdam Partnerskabet inviterer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet til en national workshop om afskovning onsdag d. 6. april fra kl. 10-15. Arrangementet vil finde sted i Landbrugsstyrelsens Mødelokale 3, Nyropsgade 30.

Workshoppen skal skabe opmærksomhed omkring arbejdet med afskovningsfri værdikæder og komme med input til den videre implementering af regeringens handlingsplan mod afskovning. Handlingsplanen blev lanceret i september 2021 med en vision om at anvende 100 pct. ansvarlige og afskovningsfri importerede råvarer, senest i 2025.

Efter den indledende plenarsession med oplæg vil I få mulighed for at deltage i break-out sessions om soja (faciliteres af bl.a. Dansk Korn & Foder og WWF), palmeolie (faciliteres af bl.a. Dansk Industri og Dansk Erhverv) og finanssektoren (faciliteres af bl.a. WWF og Dansk Initiativ for Etisk Handel).

Her vil der være en række oplæg til diskussion, som skal munde ud i konkrete input og anbefalinger til initiativerne i regeringens handlingsplan. Derudover er formålet med de pågældende break-out sessions at sætte fokus på de udfordringer og muligheder, som hver sektor eller værdikæde står over for.

Arrangementet afholdes i samarbejde med bl.a. WWF, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Korn & Foder og Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Program - workshop d. 6. april fra 10-15

 • 10.00-10.10: Velkomst v. moderator Per Michael Jespersen og Anders Christiansen, kontorchef i Fødevareministeriet
 • 10.10-11.05: Oplæg og Q&A ved:
  - Aske Skovmand Bosselmann, lektor, Københavns Universitet
  - Bo Øksnebjerg, generalsekretær, WWF Danmark
  - Nanna Callisen Bang, direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel
 • 11.05-11.20: Kaffepause
 • 11.20-11.45: Korte indlæg og debat v. erhvervsrepræsentanter
 • 11.45-12.30: Oplæg og Q&A ved:
  - Fødevareminister Rasmus Prehn
  - Miljøminister Lea Wermelin
  - Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen
 • 12.30-13.00: Frokost
 • 13.00-14.30: Break out sessions:
  - Soja
  - Palmeolie
  - Finans
 • 14.30-14.50: Tilbagemelding fra break-out sessions i plenum
 • 14.50-15.00: Afrunding og tak for i dag

Tilmelding

Der er begrænsede pladser til arrangementet, så I bedes tilmelde jer
snarest muligt. Ved tilmelding bedes I indikere, hvilken break-out
session, som I ønsker at deltage i (henholdsvis soja, palmeolie eller
finanssektor).

Tilmeld jer senest torsdag d. 31. marts ved at sende en mail til Oskar Ernst (osern@fvm.dk)