Danmark arbejder for at fremme ansvarlige, afskovningsfri værdikæder for landbrugsvarer.

Siden 2015 har Danmark deltaget aktivt i det såkaldte Amsterdam Partnerskab, hvor der netop arbejdes intenst på at fremme værdikæder for ansvarlig og afskovningsfri landbrugsvarer som fx soja, palmeolie og kakao. Ud over Danmark deltager Norge, Storbritannien, Nederlandene, Frankrig, Italien og Tyskland i samarbejdet. I 2021 blev partnerskabet udvidet med Spanien og Belgien.

Danmark arbejder også for, at der kommer ambitiøse handlinger på området fra EU’s side. Under det danske formandskab af Amsterdam Partnerskabet i sidste halvår af 2018 sendte Danmark brev til EU-Kommissionen for at lægge pres på for konkret handling:

EU-Kommissionen kom i juli 2019 med en meddelelse om at intensivere EU’s indsatser for at beskytte og genoprette verdens skove, som regeringen har budt velkommen.

Der blev desuden vedtaget rådskonklusioner om dette i december 2019.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sørger desuden for at have dialog med væsentlige forbruger- og producentlande om behovet for at bekæmpe afskovningen og fremme produktionen og efterspørgslen efter ansvarlige, afskovningsfri landbrugsvarer, og regeringen tager emnet op – hvor relevant – i diverse internationale sammenhænge.

Videre internationalt arbejde

Danmark arbejder for at løfte afskovningsdagsordenen i multilaterale fora som det kommende COP25, FN's første internationale topmøde om fødevaresystemer (UFSS) mv. 

Det forventes, at EU-kommissionen lancerer deres handlingsplan på området i slutningen af 2021.