Klodens skove er under pres

Verdens skove er i alvorlig fare pga. afskovning og skovforarmelse, og et skovareal på 1,3 millioner kvadratkilometer er mistet mellem 1990 og 2016. Det svarer til ca. 800 fodboldbaner med skov tabt hver time.

Omkring 80% af den globale skovrydning skyldes udvidelsen af landbrugsarealer. Byudvidelser, infrastrukturudvikling og minedrift er også faktorer, der driver afskovningen.

Ifølge EU Kommissionen er afskovning en af vor tids største bæredygtighedsudfordringer.

Nedenstående grafik viser en prognose for, hvornår vi mister de primære skove

Skoven - et vigtigt økosystem

  • Skove dækker 30% af klodens landområde og er hjem for 80% af klodens flora og fauna.
  • Skovene er hjem for eller bidrager til at brødføde ca. 25% af verdens befolkning.
  • Skove leverer vigtige økosystemtjenester til samfundet, såsom ren luft, regulering af vandstrømning, kulstofbinding, jordbeskyttelse mod vand- og vinderosion, er levesteder for dyr og planter, genopretter udpinte jorde og skaber modstandsdygtighed over for katastrofer og klimaforandringer.