Family farmers harvesting arugula lettuce in vegetable garden on sunny farm
Gastronomi-akademi

Et nyt gatronomi-akademi skaber en ny mulighed for Danmark. Som vært kan Danmark være med til at styrke den gastronomiske bevægelse og dermed blive et globalt centrum for gastronomien.

Aktiviteterne vil bestå af talentudvikling, højt kvalificerede undervisningsforløb, tværfaglig udveksling, formidling af viden herunder gennem di-gital formidling og gennem foredrag med offentlig adgang.

Foreningen Komitéen for MAD symposium (MAD) påbegynder arbejdet med at etablere akademiet som public service-opgave. Ambitionen er at skabe et sted, der vil være internationalt eftertragtet og anerkendt, og som kan styrke den gastronomiske sektor i dens bestræbelser på at skabe forandring og adfærdsændring i retning af en mere bæredygtig livsform, som det er udtrykt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

MAD er en almennyttig forening, som har skabt et vigtigt internationalt innovations- og vidensmiljø. Det har bl.a. betydet, at den internationale kokkescene betragter København som et innovativt centrum, et samlingspunkt og et internationalt hotspot inden for gastronomi.