Indsatsen med Gastro 2025 er løbet frem til 2022, og Madkulturen har udarbejdet en evaluering i 1. halvår af 2022. Evalueringen bekræfter, at Gastro 2025 har været med til at udvikle Danmarks styrkeposition – både gennem opkvalificering af fødevareprofessionelle, gastroturisme og deraf øget kendskab.

Det understreges, at Gastro 2025 har formået at adressere flere sammenhængende problematikker og skabe genklang i det danske madlandskab og samfund. Der er blevet berørt emner som restaurationsbranchens udfordringer med arbejdsmiljø, Danmark som gastro-destination, eksport og fødevarebranchens rolle i en grønne omstilling.

Evalueringen har især peget på to overordnede resultater af indsatsen: at fastholde Danmarks status som gastrodestination og sætte Danmark på verdenskortet som et gastronomisk videnssamfund.

Evaluering af indsatsen

 

Anbefalinger for det videre arbejde med at styrke dansk gastronomi

På baggrund af evalueringen har Madkulturen givet en række anbefalinger for et evt. videre arbejde med at styrke og løfte dansk gastronomi.

  1. Danske restauranter skal gå forrest i grønt begejstringsprojekt

  2. Bedre arbejdsmiljø og arbejdsvilkår skal sikre flere madprofessionelle

  3. En stærk mellemkategori skal sikre bedre mad til flere

  4. Lokale fødevarer skal skabe gode fortællinger og liv på landet