Tisætningsstoffer og forureninger fra miljøet og produktionsprocessen må ikke være i fødevarerne i et omfang, så de kan true sundheden. Derfor får EU foretaget risikovurderinger af konserveringsmidler, aromastoffer, pesticidrester, tungmetaller og en lang række andre stoffer, der kan forekomme i fødevarerne. Herudover gennemgår nye fødevarer og fødevarer fra genmodificerede organismer en risikovurdering, således, at det kun er produkter, der ikke udgør en risiko for beskyttelsesniveauet i EU, der godkendes til at blive markedsført i EU.

Risikovurderingerne foretages af en uafhængig videnskabelig institution, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA. På baggrund af risikovurderinger fastlægger EU-landene fælles maksimumgrænser for indhold af en lang række stoffer.

Kontakt

Departementet
Fødevareenheden
Tlf: 33 92 37 03
Mail: foedevare@fvm.dk

Fødevarestyrelsen
Tlf. 72 27 69 00
www.fvst.dk/kontakt