EU- landende har et advarselssystem, Rapid Alert, som anvendes, når der bliver konstateret alvorlig risiko for forbrugerne i form af forurening af fødevarer og foder. Rapid Alert giver mulighed for hurtig tilbagekaldelse af  farlige produkter inden de kommer ud til forbrugerne eller bliver anvendt som foder.
 
Rapid Alert kan også anvendes til at afsløre svindel. Det var således i kraft af dette system, at der i begyndelsen af 2013 blev afsløret svindel med hestekød i mange EU lande.

Kontakt

Fødevarestyrelsen
Tlf. 72 27 69 00
www.fvst.dk/kontakt