Sygdomme blandt husdyr kan både gå ud over dyrenes velfærd, landmandens økonomi og forbrugernes sikkerhed. Derfor har EU fælles regler om husdyrsundhed.

Disse regler har til hensigt at fremme dyresundheden, og mindske risikoen for spredning af sygdomme. Det handler blandt andet om sporbarhed, så man kan spore hvor fra en sygdom stammer.

Herudover er der regler for krisehåndtering, når der sker et udbrud af en dyresygdom, så der oprettes ”sikkerhedszoner”, og der etableres restriktioner for flytning af dyr og regler for håndtering af slagteriaffald, der kan indeholde smitstoffer.

 

Kontakt

Departementet
Fødevareenheden
Tlf: 33 92 37 03
Mail: foedevare@fvm.dk

Fødevarestyrelsen
Tlf. 72 27 69 00
www.fvst.dk/kontakt