EU’s fødevarepolitik har til hensigt at sikre et højt beskyttelsesniveau for forbrugere og dyr, fremme og udvikle et informationsniveau, som sætter forbrugeren i stand til at foretage det sunde valg og påtage sig et ansvar for at spise sundt, beskytte dyresundhed og -velfærd. Desuden arbejdes for en global udvikling, som giver færrest mulige hindringer for eksport af sikre fødevarer og sunde dyr.
 
Det meste af fødevareområdet er således reguleret af fælles EU-regler.
På den måde kan forbrugerne regne med et ensartet sikkerhedsniveau uanset om den bøf, man køber i supermarkedet, kommer fra Danmark, Italien, Polen eller et land uden for EU.
 
Risikovurderinger og grænseværdier for forureninger og tilsætningsstoffer, hygiejneregler for fødevarevirksomheder, retningslinjer for håndtering af husdyrsygdomme og dyrevelfærd samt kontrol og mærkning er nogle af de redskaber EU-landene er enige om at anvende.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Kontakt

EU og Internationalt
eui@mfvm.dk