Det Nationale Bioøkonomipanel inviterer til åben workshop 6. september 2022


Det Nationale Bioøkonomipanel forbereder anbefalinger til regeringen om pro-duktion og prioritering af bioressourcer i den videre udvikling af den grønne omstilling frem mod 2030 og 2050. De endelige anbefalinger forventes overleveret til regeringen i oktober 2022.

Bioressourcer, og forarbejdning heraf, er en essentiel del af den grønne omstil-ling og rummer store potentialer for yderligere værdiskabelse. Bioressourcer er en begrænset ressource, som vil have svært ved at dække den forventede ef-terspørgsel i fremtiden. Knapheden af bioressourcer er en global udfordring, da Jordens areal er begrænset, og mange økosystemer er allerede under massivt pres. Derfor er der brug for prioritering af arealer og bioressourcer til brug i den grønne omstilling.

Det Nationale Bioøkonomipanel inviterer til en åben workshop, hvor deltagere kan komme med input, der vil blive taget med i panelets videre arbejde med anbefalingerne.
Workshoppen afholdes i samarbejde med Teknologisk Institut, som er repræsenteret i panelet.

Du kan læse mere om Det Nationale Bioøkonomipanels arbejde og sammensætning via dette link.

Notat fra workshoppen

Læs notat fra workshoppen den 6. september her

Notatet opsummerer de indkomne forslag til forbedringer af Det Nationale Bioøkonomipanels foreløbige anbefalinger, som blev præsenteret på den åbne workshop.

Program

 • 09:15-10:00: Dørene åbner, kaffe
 • 10:00-10:20: Velkomst v. Anne Maria Hansen, Teknologisk Institut, og Asbjørn Børsting, formand for Det Nationale Bioøkonomipanel
 • 10:20-10:50: Oplæg
   • Tema: Systemdesign og bioøkonomi v. Henrik Wenzel, Syddansk Universitet
   • Tema: Kaskadeudnyttelse og bioraffinering v. Morten Ambye-Jensen, Aarhus Universitet

 • 10:50-11:05 Pause
 • 11:05-11:35: Oplæg
   • Tema: Arealanvendelse og bioressourcer v. Uffe Jørgensen, Aarhus Universitet
   • Tema: Incitamenter og virkemidler v. Berit Hasler, Aarhus Universitet

 • 11:35-12:30: Frokost
 • 12:30-12:40: Præsentation af foreløbige anbefalinger v. Espen Tind Nordberg, Miljøministeriet
 • 12:40-13:35: Arbejdsgruppesession A med input til vision, prioriteringer og anbefalinger fra panelet
 • 13:35-13:50 Pause
 • 13:50-14:45: Arbejdsgruppesession B med input til vision, prioriteringer og anbefalinger fra panelet
 • 14:45-15:00 Opsamling i plenum
 • 15:00-16:00: Mulighed for rundtur på Teknologisk Instituts bioraffineringsanlæg og mikroalge-mark.