Som svar på anbefalingerne fra Det Nationale Bioøkonomipanel har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på vegne af regeringen udarbejdet Handlingsplan om nye bæredygtige byggeklodser.

Handlingsplanen, der ser på tværs af sektorer og oplyser danskerne om, hvad der er de bæredygtige løsninger, når det kommer til emballage, tekstil og produkter med lang levetid.

Vi ønsker et Danmark, hvor vi genbruger og genanvender så meget som muligt i stedet for at sende til forbrænding. Dette sikres ved, at råvarerne i fremtiden – også kaldet fremtidens byggeklodser – kommer fra bæredygtige kilder såsom biomasse, genanvendte råvarer eller genanvendt kulstof.

Hent Handlingsplan for nye bæredygtige byggeklodser her