Den britiske regering og Europa-Kommissionen blev den 24. december 2020 enige om en samlet aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Aftalen kan findes her og findes også på dansk.

På fødevarer- og fiskeri området indeholder aftalen først og fremmest et bredt økonomisk samarbejde med fuld told- og kvotefrihed for alle sektorer, samt en fiskeriaftale. Herudover indeholder aftalen en række regler, der alle har til formål at skabe en så gnidningsfri varehandel som muligt. Selvom det er en ambitiøs aftale, så vil den ændre måden hvorpå, vi samarbejder og handler med Storbritannien. Det gælder også i forhold til reglerne på fødevare, landbrugs- og fiskeriområdet.

Fødevarestyrelsens, Landbrugsstyrelsens og Fiskeristyrelsens hjemmesider kan du få et overblik over, hvad det mere konkrete indhold af aftalen betyder på de respektive styrelsers område. Samtidig kan du læse, hvordan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri håndterer Brexit. Hjemmesiderne vil løbende blive opdateret.

Det er vigtigt løbende at undersøge, hvordan Brexit påvirker din virksomhed og planlægge, hvordan I bedst håndterer de nye regler. For at lette arbejdet for danske virksomheder har regeringen udarbejdet en virksomhedsguide. På Virksomhedsguiden kan du få et indledende overblik over nogle af de aspekter, som du bør være opmærksom på. Du kan blandt andet læse mere om told og moms, tjenesteydelser, fødevarer, arbejdskraft samt produktkrav og standarder. Du kan besøge Virksomhedsguiden her. 

For mere information om aftalen mellem EU og Storbritannien og betydningen for dig som både borger og virksomhed:

Udenrigsministeriets side om Brexit 

Publikationer 

Kommissionens side om Brexit forhandlinger