Andre farvande: 407,7 mio. kr., Skagerrak: 555,6 mio. kr., Nordsøen: 2.291,3 mio. kr., Kattegat: 154,5 mio.kr., Vestlige Østersø: 171,9 mio. kr, Østlige Østersø: 171,9 mio. kr, Total for farvande: 3.665,2 mio. kr.
Værdi af danske fiskeres landinger - 2016 fordelt på farvande.