Den første Strategi for Lystfiskeri i Danmark skal gøre fiskeriet mere tilgængeligt for flere, og samtidig tiltrække endnu flere lystfiskerturister til Dannmark. Der er afsat 32 mio. kr. til indsatsen.


Strategien indeholder fem elementer: 

  • Et nationalt center for Kyst- og Lystfiskerturisme 
  • En digital platform, som en samlet indgang til lystfiskeriet i Danmark, uanset fiskerens niveau og nationalitet
  • En brandingstrategi til brug for landets kommuner og turistdestinationer
  • Målrettet markedsføring af Danmark som lystfiskerdestination til både danskere og udlændinge
  • Understøttelse af frivillige indsatser i forbindelse med udvikling af lystfiskeriet 
  • De enkelte elementer i strategien forankres i det kommende nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme, der etableres i Assens Kommune.

Læs folderen om Strategi for Lystfiskeri