I de senere år er der kommet stor fokus på det udsmid (discard) af fisk, der sker, når fiskerne får fisk i nettet, der enten er for små, eller som de ikke har kvote til.
I den reform af fiskeripolitikken, som Ministerrådet og Europa-Parlamentet blev enige om i maj 2013, har man derfor besluttet gradvist at indføre et forbud mod udsmid fisk fra og med 2015.

Målet er at sikre et mere bæredygtigt og selektivt fiskeri og samtidig undgå det ressourcespild, der sker, når man smider fisk over bord.      

Det kan i enkelte tilfælde tillades, at op til 5 pct. af fangsten smides ud, f.eks. hvis det kan dokumenteres, at selektiviteten i det pågældende fiskeri ikke kan øges. I en overgangsperiode tilla-des maksimalt 7 pct. udsmid de første 2 år, herefter 6 pct. i 2 år – og i de efterfølgende år 5 pct.

Ved fangster af arter omfattet af udsmidsforbud, som man ikke har tilstrækkelig kvote til, eller slet ingen kvote har, kan disse fangster afskrives for kvoten for hovedarten med op til 9 pct.

Undermålsfisk må ikke afsættes til konsum, men begrænses til anvendelse i f.eks. fiskemel og – olie, foder til kæledyr, lægemidler og kosmetik.