Tidligere fødevareminister Dan Jørgensen offentliggjorde 22. november 2014 en vision, der indeholder en  handlingsplan, som skal give flere fisk til lyst- og fritidsfiskeri. 

Handlingsplanens seks initiativer

  • Til gavn for lystfiskeri efter havørred indføres bl.a. fredningsbælter, der begrænser garnfiskeriet i tre udvalgte områder.  De tre områder, der i første omgang vil få glæde af de nye initiativer for havørred, er områder ved Bornholm, Norsminde Fjord og Nybøl Nor (ved Flensborg Fjord). 
  • Geddefiskeriet i områder ved Sjælland og Møn får særstatus i en femårig forsøgsperiode, så alle gedder, der fanges, skal genudsættes til glæde for lystfiskerne og den trængte geddebestand. 
  • Endnu flere rev bliver beskyttet i de udlagte Natura 2000-områder. I 2015 beskyttes områder i  Lillebælt, Sydfynske øhav, Stevns Rev, Horsens Fjord, Fyns Hoved, Æbelø, Havet ml. Romsø og Hindsholm og Nakskov Fjord.
  • Der vil i det nye Hav- og Fiskerifondsprogram blive prioriteret øgede midler til vandløbsrestaurering til gavn for vandmiljøet og selvreproducerende fiskebestande.
  • Styrket kontrol af det kystnære fiskeri betyder en periodevis fordobling af indsatsen målrettet ulovligt fiskeri i kystnære områder.
  • Der er nedsat en hurtigt-arbejdende task force, der skal se på udviklingen af lystfiskerturismen i Danmark. 

 På en offentlig konference  den 6. september har en række interessenter bidraget med inspiration og input til visionen.