Fødevareminister Dan Jørgensen vil forbyde lystfiskere at bruge levende fisk som madding, og der udarbejdes retningslinjer for god adfærd ved lystfiskeri. Desuden ønsker ministeren fokus på udvikling af mere skånsomt grej til bulefiskeri. Det sker som opfølgning på udtalelse om lystfiskeri fra Det Dyreetiske Råd.

På baggrund af Det Dyreetiske Råds udtalelse om lystfiskeri har fødevareminister Dan Jørgensen besluttet at forbyde brug af fisk som levende agn.

”Vi skal tænke på dyrenes velfærd – det gælder selvfølgelig også fisk – og derfor fastsætter jeg nu regler, der forbyder brug af fisk som levende agn”, siger Dan Jørgensen.

Fødevareministeriet forventer, at de nye regler kan være klar i foråret 2015.

Retningslinjer for god adfærd
Samtidig udarbejdes retningslinjer for god adfærd i forbindelse med lystfiskeri.

”Vi skal behandle fiskene ordentligt, både når vi afliver fisk, vi har fanget og når vi sætter en fisk fri, fordi den er for lille. Et sæt samlede retningslinjer for god adfærd i lystfiskeri kan hjælpe os alle sammen med at få gjort tingene ordentligt”, siger Dan Jørgensen.

Fødevareministeriet forventer at kunne offentliggøre de nye retningslinjer på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside i starten af oktober 2014.

Mere skånsomt bulefiskeri
Desuden har Dan Jørgensen bedt Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje om at følge udviklingen indenfor bulefiskeri.

”Jeg er opmærksom på, at der sker mange fejlkrogninger ved bulefiskeri. Derfor skal vi have fokus på udvikling af mere skånsomt fiskegrej”, fastslår Dan Jørgensen.

Ingen forbud mod Put & Take og Catch & Release

Lystfiskeri indeholder så mange gode elementer for mange mennesker, og giver blandt andet gode muligheder for, at børn kan lære en masse om naturen. Derfor ønsker Dan Jørgensen ikke at forbyde hverken Put & Take eller Catch & Release fiskeri. Ministeren forventer til gengæld, at de samlede retningslinjer for lystfiskere vil bidrage til forbedret hensyn til fiskenes velfærd.

Det Dyreetiske Råd

Det Dyreetiske Råd afgav i efteråret 2013 en udtalelse om lystfiskeri. Det Dyreetiske Råd anbefaler blandt andet, at der arbejdes på at udbrede viden om håndtering af fisk, at brug af levende agn, Put& Take og Catch & Release fiskeri, hvor genudsætning er hovedformålet, forbydes, og at der udvikles mere skånsomme fiskemetoder til bulefiskeri.