Et forbud mod at tage fangede brakvandsgedder med hjem skal sikre større bestande af gedder på Sydsjælland og Møn

Den 13. marts 2015 blev der indført et forbud mod at tage fangede gedder med hjem og et forbud mod anvendelse af nedgarn i perioden 1. februar til 31. maj. Forbuddene gælder Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord.

Områderne ved Sydsjælland og Møn er valgt fordi, det er vigtige opvækstområder for gedderne. Forbuddet vil derfor være med til at sikre geddebestandene i fremtiden.

Catch and release-fiskeri, hvor fiskene fanges skånsomt og sættes levende ud igen, er populært blandt mange lystfiskere. For dem, der gerne vil have en gedde med hjem, er der mulighed for at fiske udenfor de områder, der er omfattet af forbuddet.

Forbuddet er indført i en femårig forsøgsperiode.

Kontakt

Ministeriet for Miljø- og Fødevarer
Departementet
Mail: lm@mfvm.dk