Handlingsplanen for fremtidens bæredygtige fiskeri i Østersøen har gennem en række initiativer fokus på et sundere havmiljø med sunde fiskebestande, udvikling og differentiering af fiskerierhvervet, strukturtilpasning gennem etablering af en ophugningsordning og styrkelse af det rekreative fiskeri.

Læs hele handlingsplanen (januar 2022).