Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri arbejder for at sikre bæredygtigt fiskeri. 

Trawlfri zone i Bælthavet

Handlingsplanen for fremtidens bæredygtige fiskeri i Østersøen har gennem en række initiativer fokus på et sundere havmiljø med sunde fiskebestande, udvikling og differentiering af fiskerierhvervet, strukturtilpasning gennem etablering af en ophugningsordning og styrkelse af det rekreative fiskeri.

Biologisk rådgivning

EU’s fælles fiskeripolitik skal sikre, at havets ressourcer udnyttes på en økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig måde. Med andre ord skal fiskerne sikres et rentabelt erhverv, samtidig med at der også er fisk til fremtidens fiskere og forbrugere.

Handlingsplan for fremtidens bæredygtige fiskeri i Østersøen

Handlingsplanen for fremtidens bæredygtige fiskeri i Østersøen har gennem en række initiativer fokus på et sundere havmiljø med sunde fiskebestande, udvikling og differentiering af fiskerierhvervet, strukturtilpasning gennem etablering af en ophugningsordning og styrkelse af det rekreative fiskeri.

Trawlfri zone i Bælthavet

Den trawlfri zone i Bælthavet omfatter Lillebælt, Storebælt, Smålandsfarvandet, Langelandsbælt samt det Sydfynske Øhav og etableres for at bidrage til at skabe et bedre havmiljø. 

Læs mere om indsatsen her. 

EU's fiskeripolitik

På siden om EU's fiskeripolitik kan du læse nærmere om ministeriets arbejde med at sikre mere bæredygtighed ved reformen af den fælles fiskeripolitik.

Information om EU's fiskeripolitik

Kontakt

Departementet
fvm@fvm.dk