Akvakultur (latin: dyrkning i vand) omfatter opdræt af fisk og andre vandlevende dyr samt planter. Opdræt af fisk og skaldyr efter fiskeriloven omfatter enhver art af fisk, pighuder, krebs- og bløddyr. Akvakultur foregår både i ferskvand og i saltvand.

Mange fisk kommer fra fiskeopdræt

Fiskebestandene i havene er under pres. En stor del af de fisk, vi skal spise i fremtiden, må derfor komme fra fiskeopdræt (akvakultur).

I 2011 producerede dansk akvakultur ca. 40.000 tons fisk og skaldyr til en værdi af ca. 1 mia. kr. Værdien af akvakulturproduktionen svarer til knapt 30 % af værdien af det danske fiskeri.

Tilskud til investeringer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri giver tilskud til investeringer til opførelse, udvidelse og modernisering af produktionsanlæg. Med de forskellige tilskudsordninger er der sat fokus på at understøtte og fremme en bæredygtig akvakulturproduktion i Danmark.

Læs mere om tilskud til akvakulturanlæg og godkendelser hos NaturErhvervstyrelsen

Offentlig høring i forbindelse med nye EU-retningslinjer for akvakultur

EU er i færd med at opdatere deres strategiske retningslinjer for akvakultur, der forventes at blive vedtaget af Kommissionen i slutningen af året.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri opfordrer aktører med interesse i EU-akvakultur til at deltage i den offentlige høring forbundet med de nye retningslinjer inden høringsfristen den 27. oktober 2020 ved hjælp af dette link.

Med henblik på at sikre gennemsigtighed bedes organisationer og virksomheder, der deltager i offentlige høringer, at registrere sig i EU’s gennemsigtighedsregister. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri opfordrer desuden til, at denne nyhed deles i de relevante aktørers netværk.

Kontakt

fvm@fvm.dk