Akvakultur (latin: dyrkning i vand) omfatter opdræt af fisk og andre vandlevende dyr samt planter. Opdræt af fisk og skaldyr efter fiskeriloven omfatter enhver art af fisk, pighuder, krebs- og bløddyr. Akvakultur foregår både i ferskvand og i saltvand.

Mange fisk kommer fra fiskeopdræt

Fiskebestandene i havene er under pres. En stor del af de fisk, vi skal spise i fremtiden, må derfor komme fra fiskeopdræt (akvakultur). I 2020 producerede dansk akvakultur ca. 43.000 tons fisk og skaldyr.

Strategi for en Bæredygtig Akvakultursektor

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udarbejdet Strategi for en Bæredygtig Akvakultursektor 2021-2027. Målet for strategien er, at den danske akvakultursektor skal fortsætte den bæredygtige vækst i produktionen. Fokus på miljøforbedrende løsninger skal reducere sektorens miljøpåvirkning pr. produceret enhed kombineret med mindre klimapåvirkning.

Læs strategien via dette link

Tilskud til investeringer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri giver tilskud til investeringer til opførelse, udvidelse og modernisering af produktionsanlæg. Med de forskellige tilskudsordninger er der sat fokus på at understøtte og fremme en bæredygtig akvakulturproduktion i Danmark.

Læs mere om tilskud hos Fiskeristyrelsen (link)