Bæredygtigt fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri arbejder for at sikre bæredygtigt fiskeri. 

Akvakultur

Akvakultur (latin: dyrkning i vand) omfatter opdræt af fisk og andre vandlevende dyr samt planter. Opdræt af fisk og skaldyr efter fiskeriloven omfatter enhver art af fisk, pighuder, krebs- og bløddyr. Akvakultur foregår både i ferskvand og i saltvand.

Udsmid af fisk

I den reform af fiskeripolitikken, som Ministerrådet og Europa-Parlamentet blev enige om i maj 2013, har man derfor besluttet gradvist at indføre et forbud mod udsmid fisk fra og med 2015. Målet er at sikre et mere bæredygtigt og selektivt fiskeri og samtidig undgå det ressourcespild, der sker, når man smider fisk over bord.