Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK)

Det blev i 2001 politisk besluttet med virkning fra 2003, at indføre forsøg med omsættelige kvoter (Individuelle Overdragelige Kvoteandele~IOK) for sild i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i Norskehavet (atlantoskandisk sild). Kvoteandelen (en andel af den danske kvote) blev tildelt den enkelte ejer af et dansk indregistreret fiskefartøj ud fra ejerens historiske fiskeri med fartøjet i en 3-årig reference periode. Forsøget med IOK, blev i 2005 udvidet til også med virkning fra 2006 at omfatte makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Med indførelsen af ”ny regulering” (FKA på konsumarter) i 2007, bortfalder forsøgsordningen for IOK og gøres permanent. I 2008 indføres der IOK på industrifisk, hvormed alle pelagiske arter nu er omfattet af reglerne om IOK.

En kvoteandel, giver ejeren af et indregistreret fiskefartøj hvortil kvoteandelen er tilknyttet ret til en del af den danske kvote, hvilket 1. januar udløser en årsmængde i kilo eller tons, som ejeren kan fiske og lande i det indeværende kalenderår. Både årsmængder til fiskeri i det indenværende år og kvoteandele, kan overdrages til andre ejere af et dansk indregistreret fiskefartøj.

Der er siden indførelsen af IOK-systemet i 2003, løbende blevet indført kvotekoncentrationsregler, for at sikre at kvoterne ikke samles på for få hænder.

IOK-arter:

 • Sild
 • Makrel
 • Hestemakrel
 • Blåhvilling
 • Sperling
 • Tobis
 • Brisling
 • Havgat

 

Fartøjskvoteandele (FKA)

Det blev i oktober 2005 politisk besluttet, at indføre en ”ny regulering”, hvor der på demersale arter (bla. torsk, tunge, rødspætter og jomfruhummer) i lighed med IOK-systemet blev tildelt kvoteandele udfra ejeren af et dansk indregistreret fiskefartøjs historiske fiskeri i en 3-årig referenceperiode. Baggrunden for indførelsen af ”ny regulering” var, at der på dette tidspunkt var en overkapacitet i den danske flåde af indregistrerede fiskefartøjer, i forhold til den mængde fisk de danske kvoter gav mulighed for af fange. Da man politisk ikke ønskede fuld overdragelig på de tildelte kvoteandele i lighed med IOK-systemet, men en dansk model med strammere regler for overdragelse, blev en model med FartøjKvoteAndele (FKA) udviklet.

”Ny regulering” med FKA-ordningen blev implementeret i 2007. Enhver fartøjejer af et indregistreret dansk fiskefartøj, fik hvis fartøjets omsætning var over en vis grænse, tildelt FKA-andele på baggrund af ejerens fiskeri med fartøjet i 2003, 2004 og 2005.

En FKA-andel giver ejeren af et indregistreret fiskefartøj hvortil andelen er tilknyttet ret til til en del af den danske kvote, hvilket 1. januar udløser en årsmængde i kilo eller tons, som ejeren kan fiske og lande i det indeværende kalenderår. Både årsmængder til fiskeri i det indenværende kalenderår og kvoteandele, kan inden for de regler, der er gældende for overdragelse af FKA-andele med tilhørende årsmængder, overdrages til andre ejere af et dansk indregistreret fiskefartøj.

Der er siden indførelsen af FKA-systemet i 2007, løbende blevet indført kvotekoncentrationsregler, for at sikre at kvoterne ikke samles på for få hænder.

FKA-arter:

 • Torsk
 • Laks
 • Rødspætte
 • Rejer
 • Jomfruhummer
 • Kuller
 • Pighvar
 • Slethvar
 • Mørksej
 • Tunge
 • Kulmule
 • Havtaske


Tidslinje for omsættelige kvoter
Billede af tidslinjen, tekst følger under billedet

 

 • 2001: IOK bliver politisk besluttet.
 • 2003: IOK indføres for sild.
 • 2005: FKA bliver politisk besluttet i oktober.
 • 2006: IOK indføres for makrel. Samtidig indføres kvotelofter på makrel og sild.
 • 2007: FKA indføres (for de fleste konsumarter).
 • 2008: IOK indføres for industrifisk.
 • 2009: Der indføres en regel om, at der max må være 10% af de samlede IOK-kvoter på et fartøj.
 • 2012: Der indføres FKA og IOK-lofter både på person og fartøjsniveau og der gives dispensationer til dem, der er over loftet. Og den såkaldte krydsregel indføres.
 • 2014: Der indføres en regel om at en person max kan eje 10% af de samlede IOK-kvoter.
 • 2016: Der indføreslofter for resterende FKA-arter.
 • 2017: Der indføres en regel om at en fisker ikke må have bestemmende indflydelse over for andre fiskeres kvoter.