Landingsforpligtelsen indebærer at alle kvoterede fiskearter, der fanges i erhvervsfiskeriet skal bringes i land. Landingsforpligtelsen blev indført med vedtagelsen af den nye fælles fiskeripolitik i 2013. Hensigten med landingsforpligtelsen er at opnå en bedre ressourceudnyttelse af de tilgængelige fiskeressourcer og undgå uhensigtsmæssigt spild.

Landingsforpligtelsen er blevet indført gradvist, og fra 2019 er alle kvoterede arter omfattet.

Der er vedtaget en række undtagelser fra landingsforpligtelsen. De afspejler for eksempel, at nogle fiskearter har en såkaldt høj overlevelse i bestemte fiskerier, dvs. at en stor del af fiskene kan overleve at blive taget om bord på et fiskefartøj og sat ud igen.