Gå til hovedindholdet

Selvbetjening

Fødevareministeriet har en lang række selvbetjeningsløsninger, som bliver administreret af styrelserne. Vi har udvalgt nogle af dem her - resten kan du finde på styrelsernes hjemmesider.


Fisketegn

Her kan du købe fisketegn på nettet, se mindstemål på fisk, og om du står i et fredningsbælte, hvor du ikke må fiske. Der er også et leksikon over de mest almindelige fisk, deres kendetegn, fangstmetoder osv. Sitet er optimeret til iphone og android.


Fiskeristatistik

NaturErhvervstyrelsen laver primær statistik om fiskeriet i Danmark. Opgaven er overført fra Danmarks Statistik. Fiskeristatistikken offentliggøres i Fiskeristatistisk Årbog, samt på Internettet i form af publikationer, faste tabeller og dynamiske tabeller.


Modtagere af EU-støtte

Hos NaturErhvervstyrelsen kan du se fordelingen af EU-tilskud inden for landbrug, landdistrikter og fiskeri, og hvem der får støtte.

Formålet med offentliggørelsen af støttemodtagerne er at skabe større gennemsigtighed omkring, hvad EU-midlerne bliver brugt til.


Tast selv-service

Via ministeriets Tast selv-service kan landmænd søge om arealtilskud (fællesskema) som fx enkeltbetaling, kompensation for randzoner, miljøstøtte, tilskud til økologisk produktion mv. og indtegne markkort og overdrage betalingsrettigheder. 


Databaser og registre

Information om og adgang til Det Generelle landbrugsregister (GLR), Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), Gødnings- og husdyrindberetning, Flytninger af svin, TSE-databasen samt Dyrelægeregistret m. fl.


Opdateret 22. juli 2015
MENU