Gå til hovedindholdet

Fakta om landdistrikter

Fødevareministeriet har inddelt de danske kommuner i fire klasser for at kunne definere, hvilke områder af landet, der kan betragtes som landdistrikter. Klassificeringen er blevet til gennem et samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og er baseret på 14 udvalgte indikatorer.
Således fordeler kommunerne sig i de fire klasser:

  • Yderkommuner (16 kommuner)
  • Landkommuner (30 kommuner)
  • Mellemkommuner (17 kommuner)
  • Bykommuner (35 kommuner)

Yderkommuner, landkommuner og mellemkommuner er defineret som landdistriktskommuner. Der er således i alt 63 landdistriktskommuner i Danmark.

Beskæftigelsen i landdistrikterne

Beskæftigelsen i hele landet er i perioden 2004-2007 steget med 1,4 pct. pr. år. Land og bykommunerne har fulgt denne stigning. Yderkommunerne har haft den laveste stigning på 0,61 pct. pr. år, mens mellemkommunerne har oplevet den største stigning på 1,93 pct. pr. år.
I 2007 var andelen af beskæftigede i landbrugserhvervet i yderkommunerne 7 pct. mens tallene var hhv. 1, 3 og 5 pt. for bykommuner, mellemkommuner og landkommuner.

Hvor mange bor der i landdistrikterne?

13,6 pct. af befolkningen bor i de danske landdistrikter. Det svarer til 745.000 mennesker. Fra 2006-2008 har Danmark som helhed oplevet en gennemsnitlig årlig befolkningstilvækst på 0,44 pct. Befolkningsvæksten har været stigende i både land-, mellem - og bykommunerne på hhv. 0.26 pct., 0.67 pct. og 0.5 pct. Kun yder-kommunerne har oplevet et fald på 0,18 pct.
Befolkningens generelle uddannelsesniveau er steget markant de seneste 10 år. Det gælder også for landdistrikterne. Dog er uddannelsesniveauet lavere i landdistrikterne, men de nærmer sig generelt den uddannelsesprofil, som der er i landet som helhed.

Kontakt

Departementet
Erhvervsenheden
Tlf. 33 92 21 57
Mail: erhverv@fvm.dk

MENU