Gå til hovedindholdet

Bred politisk aftale skal bekæmpe husdyr MRSA

Fødevareminister Dan Jørgensen har indgået bred politisk aftale om en ambitiøs handlingsplan

Ny politisk aftale om LDP 2016-2018

Ny politisk aftale om LDP 2016-2018

Landdistriktsprogrammet fordeler ca. 3,9 mia. kr. inden for vækst og konkurrenceevne; økologi; natur, miljø og klima samt Landdistriktsudvikling.

Kontrolbesøg

Ny politisk aftale styrker dansk fødevaresikkerhed

I alt afsættes der 354 mio. kr. til bedre kontrol og fødevaresikkerhed. 

International konference

Læs om den netop afholdte konference om nye veje til bedre dyrevelfærd.

Flere gedder til lystfiskeri

Forbud mod at tage fangede brakvandsgedder med hjem skal sikre større bestande.

Fødevareminister Dan Jørgensen

Læs mere om ministeren, se ministerens kalender mm. 

Aftale om klimapulje

Regeringen har indgået aftale med EL og SF om 59,4 millioner til klimaforbedringer i landbruget.

Ældre dame i køkken

Vidensbank skal løfte ældremad

Alle skal have mulighed for at finde inspiration og eksempler i ny vidensbank, som skal løfte ældremaden i kommuner og regioner.

MENU